Ακυρώσεις

Τροποποίηση η ακύρωση της παραγγελίας είναι εφικτή εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας και εφ όσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία /αποστολή της παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας.

Ψηφιακή Σύγκλιση

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης