Νέα/Press Room

  • Νέα22/05/2018


    Αλλαγή πολιτικής απορρήτου. Παρακαλούμε ενημερωθείτε στο αντίστοιχο link στο footer της ιστιοσελίδας.
Ψηφιακή Σύγκλιση

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης